Fashion

Členská schůze Bruslařského klubu České Budějovice z.s.

Srdečně Vás zveme na členskou schůzi BK České Budějovice. Datum konání: 7.5.2024, čas konání: od 18h, místo konání: Pivnice Na Starém Rožnově, Lidická tř. 1114/202, 370 07 České Budějovice 7.

Program jednání 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise a ověřovatelé zápisu 3) Zpráva předsedy 4) Zpráva o hospodaření 5) Zhodnocení uplynulé sezóny 6) Vyúčtování MČR 7) Příprava na nadcházející sezónu 8) Diskuse 9) Návrh usnesení 10) ukončení členské schůze