Fashion

Poskytnutí dotace v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje

Jihočeský kraj poskytl BK České Budějovice dotace: "Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu" a "Podporu sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostní sport".

Získané finanční proszředky budou sloužit k zajištění činnosti BKČB , k podpoře českých reprezentantů na vrcholných soutěžích a k jejich adekvátní sportovní přípravě.  Bruslařský klub České Budějovice děkuje za podporu!