Fashion

Poskytnutí dotace statutárním městem České Budějovice

Statutární město České Budějovice poskytlo Bruslařskému klubu České Budějovice dotaci: Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů a také mimořádnou dotaci.

22.9.2022 statutární město České Budějovice poskytlo Bruslařskému klubu České Budějovice dotaci: Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů a 13.10. 2022 mimořádnou dotaci na pokrytí zvýšených provozních nákladů. Bruslařský klub České Budějovice děkuje za podporu.